#Biografi Asy-Syafi’I Ash-Shoghir “Ke’aliaman Imam Ar-Ramli Yang Bersinar”

#Biografi Asy-Syafi’I Ash-Shoghir “Ke’aliaman Imam Ar-Ramli Yang Bersinar”

Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ar-Ramli pengarang kitab Nihayatul Muhtaj bagi santri-satri nusantara, beliau telah banyak mencurahkan segala kemampuan dan fikiran untuk menggali suatu hukum islam gunanya untuk memberi bimbingan kepada orang islam khusunya.

Syamsudin Bin  Muhammad Bin Muhammad Bin Hamzah Bin Syihab Al-Din Bin Ramli yang lebih terkenal di kalangan orang-orang islam dengan sebutan Imam Ar-Ramli begitulah nama lengkap beliau. Beliau di lahirkan pada tahun 919 H, adapula para sejarawan mengirakan Imam Ar-Ramli lahir pada tahun 860an pada  masa kekuasaaanya  Imam Malik Az-Zhahir. Untuk  Pengambilan nama Ar-Ramli sendiri merupakan menisbatan terhadap suatu desa dekat laut munyah  Athar yang bernama Ramla. Sedangkan ayah beliau biasa memanggil nama beliau dengan sebutan Muhammad.

Masa-masa Imam Ramli dalam mendalami suatu Fan ilmu baik, Nahwu, Sharaf, Fikih dan Hadist, beliau berguru kepada ayahnya sendiri dan kepada  Imam Al-Qadli Abu Zakariya, Imam Burhanuddin Bin Abu Syarif. Sehingga ilmu yang beliau serap tidak di ragukan lagi kemampuannya,  sehingga sejak ayah beliau meninggal dunia. Beliau lah yang menggantikan pengajian ayahnya sehingga banyak murit-murit ayahnya yang berdatangan untuk mendengarkan pelajaran demi pelajaran yang di sampaikan oleh Imam Ar-Ramli.

Sifat-Sifat yang sangat di kagumi oleh orang muslim yang hidup pada masa Imam Ar-Ramli yakni Wara’ , Alim, Zuhud dan dalam berucap beliau sangat sopan. 

Sampai-samapi muridnya sendiri pernah berkata” Imam Syihab merupakan guru yang amat mencintai murid-muridnya. Dalam hal ini Imam Asy-Sya’rani sendiri berkata, “Syaikh Syihabuddin sangat mencintaiku sebagaimana kecintaan tuan kepada Hamba sahayanya.”

Imam Ar-Ramli yang sangat di kenal  kealimannya  oleh para Ulama-ulama pada masanya, seperti Imam Abu Zakariya Al-Anshari, jadi tidak heran kalau beliau di juluki Asy-Syafi’I Ash-shoghir (Imam Syafi’I kecil) karena berkat kecerdasan dan kealiman beliau sampai-sampai Imam Al-Anshari meminta kepada Imam Ar-Ramli  mentahqiq karya tulisnya.

Imam Ar-Ramli di sibukkan  dalam mengajar murit-muritnya, walaupun begitu Imam Ar-Ramli masih menyempatkan dirinya menulis beberapa karya yang fundamental.

Karya Imam Syihabuddin Ar-Ramli

1. Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj
2. Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah
3. ‘Umdah ar-Rabih fi Syarh ath-Thariq al-Wadhih
4. Syarh al-‘Ubab , Syarh az-Zubad
5. Syarh al-Idhah  fi Manasik al-Hajj
6. Syarh Man¬zhumah Ibn al-‘Imad
7. Syarh al-‘Uqud fi an-Nahw
8. Syarh al-Ajrumiyyah
9. Al-Fawaid al-Mardhiyyah Syarh Mukhtashar Syaikh Abdullah Bafadhal ash-Shaghir
10. l Ghayah al-Maram

Imam Ar-Ramli berpu¬lang ke rahmatullah pada hari Ahad siang, 13 Jumadil Ula 1004 H, banyak kalangan orang muslim yang hidup pada masa beliau berbondong-bonding menghadiri pemakaman beliau, dengan derai air mata yang seakan berat untuk di tinggal oleh beliau ”setiap yang bernafas pasti akan mati”.

ImamSya'roni berkata: "Aku tidak pernah melihat jenazah sebagaimana jenazah beliau. Di situ banyak manusia sehingga masjid pun penuh oleh jama'ah yang melaksanakan shalat jum'at pada waktu itu. Sampai-sampai sebagian dari mereka salat di tempat lain dan kembali untuk menghormati jenazah beliau.

Jenazah Beliau dikebumikan berdamping¬an dengan makam ayahnya, di Masjid Sidi Syihab-uddin Ar-Ramli, yang terletak di Babus Syari’ah, yang dulu terkenal dengan se¬butan “Bab Al-Qantharah.

Semoga artikel ini bermanfaat untuk kita semua dan juga mendapatkan tetesan barakah dari Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Aminn.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel